Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı. ...

İştikak, (Arapça).
Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı. 
Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. 
Misal: 
Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı. 
Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem. Mehmed Akif

İştikak sözcüğünün diğer anlamları;
Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma.
Türeme. 
Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.

Google+ Followers

Popüler Yayınlar

Follow by Email