Almanya' da bir ırmak ...


Rhine, (Ren). 865 km.
Neckar, Main,Moselle-Mosel.
Elbe 727 km.
Isar Nehri ,


Lahn, 
Lippe,
 Ruhr, 

Sieg, 
Tuna Nehri (Donau) 687 km. Tuna nehri havzasında 120 kadar ırmak ve nehir Tuna'yı beslemektedir. İnn (505), Drava (894), Tisa (966), Sava (861), Morava (563), Olt (542), Siret (726) ve Prut Nehri (950).

Weser Nehri.


Google+ Followers

Popüler Yayınlar

Follow by Email