"Selam" anlamında Latince sözcük ...

Ave,
Ave,
Aue, 
Eski Romalılar tarafından kullanılan bir Latince deyiştir. Resmi bir selam anlamı taşır. Latince "iyi olmak" anlamındaki avere fiilinin 2. tekil emir kipi olan sözcük "iyi ol" olarak çevrilebilir.

Deyiş Sezar ve diğer otoriteleri selamlamak için kullanılması ile önem taşır. Suetonius, gladyatörlerin dövüşten önce Sezar' a "Ave Caesar, Morituri te salutant " (Selam ey Sezar, Ölmek üzere olanlar seni selamlar) sözleriyle hitap ettiklerini kaydeder.
Kaynakça,
http://tr.wikipedia.org/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ