Devletler hukukunda, bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama ...

Plebisit, (Fr. plébiscite). 
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama. 
Halk oylaması.
Referandum, (Fr. référendum).

Plebisit bir şekilde güven oylaması manasını ihtiva ettiği için, günümüzde pek sık kullanılmamaktadır.

Plebisit, bir kişi veya önemli bir siyasi meselede halkın oyuna başvurma, bir hü­kümdar veya bir hükümet seçme; bağımsız­lık veya başka bir devlet tarafından ilhak edilme yönünde bir tercihte bulunma veya Önemli milli bir siyasi konu hakkında karar verme gibi hayati konularda irade beyanın­da bulunulması için bir ülkede veya belirli bir bölgede yaşayan bütün ahalinin görüşü­ne müracaat etme şeklinde tarif edilebilir.

Plebisite gidilmesini gerektirecek hayati konular, bir ülkenin veya belirli bir bölge­nin ve burada yaşayan insanların geleceği­nin tesbit edilmesi bakımından temel fak­törler olarak kabul edilebilecek konulardır: Bir kimseyi imparator, kral veya lider ola­rak kabul edip etmeme; bağımsız bir ülke veya bir bölge olarak kalma veya başka bir ülke tarafından ilhak edilme konusunda bir tercihte bulunma; nihayet ülkeyi veya söz-konusu bölgeyi ilgilendiren başka bir milli siyasi konu hakkında karar verme

Kanunların halkın referandumuna sunulması usulü ABD ve İsviçre'de temel bir prensip olarak kabul edilmiştir. Bugüne kadar referanduma sunulmuş dünya anayasaları içinde sadece 1946 Fransız Anayasası halk tarafından birinci oylamada reddedilmiştir. Bu anayasa ikinci referandumda kabul edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ