Yerin boyutlarını ve biçimini konu alan bilim dalı....

Jeodezi,
Fotografi,
Harita Mühendisliği,
Gravite alanını da kapsayarak, yeryuvarının üç boyutlu, zamana bağlı değişken uzayda tanımlanmasını ve ölçmeleri ile ilgilenen bir disiplindir. Yeryuvarının modellenmesiyle, yeryuvarında ve dış alanında 4 boyutlu presizyonlu koordinat sistemlerini tanımlayan, referans ağlarını oluşturan, mekansal bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve zamanı bağlı değişimlerini izleyen bilimdir.

Jeodezi bilimi kapsamındaki ilgi alanları şöyledir:
  • Yerel, bölgesel, ulusal, kıtasal ve küresel üç boyutlu jeodezikkontrol ağlarının kurulması ve düzenli ölçmelerinin yapılması
  • Jeodinamik olguların (kutupsal hareket ve dönüşler, gelgitler, plaka tektoniği,bölgesel kabuk hareketleri gibi) ölçülmesi ve tanımlanması
  • Geçici değişimlerini de içeren yeryuvarının gerçek gravite alanının tanımlanması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ