Nükleer çağın en büyük fizikçilerinden biri olan ve 1938' de Nobel Fizik Ödülü' nü kazanan İtalyan bilim adamı...

Enrico Fermi, 
(1901-1954)
Atom Çağının Öncüsü.  
İtalyan fizikçi.
Los Alamos atom bombası projesinde çalıştı. Ölümünden bir yıl sonra 100. elemente onun anısına Fermiyum adı verildi.

Pisa Üniversitesine bağlı Reale Scuola Normale'de okudu. 1922 yılında fizik doktoru oldu. Göttingen ve Leiden üniversitelerinde inceleme yaptı.

1924 yılında Floransa Üniversitesinde kuramsal fizik profesörü oldu. 1926 yılında Fermi istatistiği olarak bilinen, birçok özdeş parçacığın oluşturduğu sistemlerin istatistik kuramını yayımladı. 1934 yılında Beta çürümesi kuramı izledi ve aynı yıl kendisine 1938 Nobel Fizik ödülünü kazandıran, elemanların nötron emilmesi yoluyla değiştirilmesi araştırmalarına başladı. Atom çağının başlangıcını belirleyen deneyler oldu.

Nobel ödülünü almak için İtalya'dan ayrıldıktan sonra, faşizme karşı olduğu için ülkesine dönmedi. Mussolini’nin faşist İtalyası’na dön­mek yerine Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Sonra da ABD vatandaşlığına geçti. Chicago Ünversitesinde görev aldı.

Çekirdek bölünmesinin keşfinden 4 yıl sonra, 1942 yılında hizmete giren ilk çekirdek reaktörünün tasarım ve yapımını yönetti. Savaştan sonra, Fermi farklı bir alana, önemli katkılarda bulunduğu, yüksek enerjili parçacık fiziğine geçti.

1954 yılında kanserden öldü.

Enrico Fermi

Japonya'nın en büyük etkin yanardağı...

Asama,

Japonya’da başkent Tokyo'nun yaklaşık 145 kilometre kuzeybatısındaki Asama Yanardağı son olarak 02.02.2009 tarihinde sabaha karşı faaliyete geçti. Yanardağdan püsküren küller çevre bölgelerin üzerine yağdı.

Kulak iltihabı ...

Otit,
Daha çok çocuklarda görülen bu iltihabi rahatsızlık kulağın, kulak zarının arkasında yer alan orta kulak bölümünde genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu olarak ortaya çıkar.

Ağrı, ateş, kulakta dolgunluk hissi, işitmede azalma ve kulak akıntısı gibi belirtiler verir.
Hastalığın başlangıcında kulak zarında kızarıklık görülür.

Kulak zarında bombe bir görünüm ve zardaki delinmeyi takiben de koyu kıvamlı sarı-yeşil renkli iltihabi akıntı görülür.

Nezle, grip, sinüzit gibi burun tıkanıklığı ile giden hastalıkların uzun sürmesi durumunda, bazen de burun tıkalı iken suya dalma, uçakla yolculuk gibi aktiviteler sırasında kulakta acıma ve ateşli hastalık başlayabilir. 

Baş dönmesi...

Vertigo,

Vertigo baş dönmesi demektir. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. 

Bunlar;
1.  Epilepsi (Sara hastalığı)
2.  Psikojenik
3.  Migren
4.  Vestibüler nörit
5.  Santral sinir sistemi enfeksiyonları
6.  Kafa travması
7.  Orta kulak iltihabı (Otitis media)
8.  Labirent iltihabı (Labirentit)
9.  Menier hastalığı
10. BPPV (İ yi huylu pozisyona bağlı tekrarlayan baş dönmesi).
11. Hipertansiyon
12. Düşük kan şekeri  (Hipogilsemi )
13. İlaçlar( Aminoglikozidler, aspirin

Atların koşum takımlarına süs olarak takılan deniz böceği kabuğu...

Yılanbaşı,

Atların koşum takımlarına gümüş ve altın yaldızlı pullarla yapılan süsleme...

Reşme,
Atların koşum takımlarına gümüş ve altın yaldızlı pullarla yapılan süsleme.
Hayvanın başlığı, yuları ve gemi.
Katır hayvanının dizgini.
Hayvan başlığında burun üzerine gelen zincir.
Konfeksiyonda düz dikiş yapan bir tür makine.
(Penye konfeksiyonunda kullanılan ve zincirli dikiş yapan bir tür makine.)

Endonezya' da bir kent...

Sudan' ın batısında bir bölge...

Darfur,
Arapça; Fur'ların Yurdu.
Sudan'ın batısında bir bölge. Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir. Kendi içinde 3 ayrı eyalete bölünmüştür.
Gharb Darfur (Batı Darfur), 
Janub Darfur (Güney Darfur) 
Shamal Darfur (Kuzey Darfur).

Sudan, genel olarak komşusu Çad'la çatışmalar kendi içinde iç savaşlar yaşarken, batısındaki Darfur bölgesinde yaşanmakta olan sorun, tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Çatışma, birkaç yıldan beri "etnik temizleme" ve katliamlara yol açarak devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Darfur'da 180.000 kişinin öldüğünü, 2 milyona yakın insanın evsiz kaldığını bildirmektedir. İngiltere Parlamento Raporu ise ölü sayısını 300.000 olarak bildirmektedir. Evsiz kalarak mülteci durumuna düşen insanların büyük bir çoğunluğu, Arap olmayanlardan oluşmaktadır ve Arap Janjaweed saldırılarına maruz kalmışlardır.

Türk tuluat tiyatrosunda baş komik görevindeki uşak tiplemesi...

İbiş,
Nekre,
Güldürücü, komik.
Eski tuluat oyunlarında çoğu kez uşak rolünü oynayan komik.

Nekre, güldürücü, komik ve İbiş adlarıyla da anılır. Karagözdeki Karagöz tipini andıran Kavuklu, ortaoyununun ikinci önemli kişisidir. 

Dilimli ve sarıklı bir kavuk, kırmızı çuhadan bir kaftan giyer. Oyunun asıl güldürme yükü onun üzerindedir. Kaba ama içten bir kişiliği vardır. 

Geleneksel Türk tiyatrosunun en az bilinen dallarından biri kukladır. Sözlü seyirlik oyunlarından olan kukla türlerinden en yaygın olanları ipli kukla, resim kukla, el kuklası, araba kuklası ve iskemle kuklasıdır. Araştırmalarda en çok el kuklasına ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Türk kuklasındaki kişiler Karagöz veya Ortaoyunundakiler gibi belirgin özelliklere sahip değildirler.  Kukla oyunlarında ya Karagöz ile Ortaoyunundan alınmış konular ya da halk efsaneleri, aşk hikayeleri gibi konular işlenir. 

Türk tiyatrosunun ünlü tuluat ustaları;
Naşit Özcan, 

Münir Özkul, 
Nejat Uygur, 
İsmail Dümbüllü, 
Abdürrezzak Efendi,


Anayurdu Güney Afrika olan, soğanlı bir süs bitkisi...

Nerine,
(Nerine bowdenii bulb)


Narin, Narine ve Nerin gibi isimler verilen bu çiçek, Nerine sp. 
Piyasada narin ismiyle çiçekleri kesme çiçek olarak satılır. Kıymetli bir bitkidir. Çok zarif pembe çiçeklere sahiptir.

Anadolu' nun bazı yörelerinde kadınların giydiği bir tür başlık...

Tas,

Kamaralarda alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere...

Lomboz (porthole).

Tahıl ununun proteinli kısmı...

Glüten,

Özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Buğday; başta çavdar, arpa, yulaf olmak üzere diğer hububat tahılları ile de yakından alakalıdır ve bu nedenle bu tahıllar da glüten içerirler.
Glüten, hamurun güçlü yapısından sorumlu, buğdayda bulunan proteindir. Glüten proteinleri, ekmek yapımı esnasında oluşan ağsı yapıdan sorumludur. Yükselme devresinde oluşan bu yapı çok önemlidir, glütensiz istenilen yapı oluşamaz ve ekmek mayalanamaz.

Glüten, birçok insan için mide-bağırsak kanalı yoluyla kolaylıkla sindirilebilen normal bir proteindir. Fakat bazı kişiler glüteni sindiremez. Bu kişiler çölyak hastalığı olarak adlandırılan glüten intolerantlardır. Çölyak hastalığı ailelerde gözlenen genetik bir hastalıktır. Bazen hastalık, ameliyattan, hamilelikten, doğumdan, viral enfeksiyondan veya ciddi duygusal streslerden sonra ilk kez tetiklenir veya aktif hale gelir.

Saka kuşuna verilen bir başka ad...

Kutan,
Gengel,
Saka kuşu,
(Carduelis carduelis), 
İspinozgiller (Fringillidae) familyasından kafeslerde çok beslenen, ötücü bir kuş türüdür. 
Saka kuşu (Carduelis carduelis), akrabalarının arasında tüylerinin bol renkliliğiyle dikkati çeker. 
Gagasının etrafındaki dar bir şerit, tepesinin ortası ve başının arkası koyu siyah, yanakların önü, alnı ve gerdanı parlak kırmızıdır. Şakakları ve yanaklarının arkası beyazdır.


Ensesi, omuzları ve sırtı sarımsı-kahverengi, gırtlağı ve göğsünün yanları açık kızılımsı - kahverengi, karnı beyazdır. Kuyruğu gibi siyah olan kanatları enli bir sarı şeritle süslüdür. Erkekle dişi birbirine çok benzer. Saka kuşunun uzunluğu 13 santimdir.

Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya' nın batısında yaşayan, bu zarif yapılı ve hareketli kuş, güzelliğinin farkında imiş gibi davranır. Gerçek bir ağaç kuşu olduğundan ender yere iner ve bu takdirde oldukça beceriksiz hareket eder. İtina ile örülmüş yuvası, pek sık olmayan yapraklı ormanlarda, meyva bahçelerinde, çok kere de ev bahçelerinde yerden 6-8 metre yüksekliktedir. Kara başlı iskete'ninki gibi gözden çok iyi gizlenmiştir. 4 - 6 yumurtanın üzerine yalnız dişi kuş kuluçkaya oturur. Kara başlı iskete gibi bu da en sevilen kafes kuşlarındandır.

Islak sıvanın üzerine yapılan duvar resmi...

Fresk,

"Pamukçuk" da denilen ve ağız mukozasında oluşan yüzeysel yara...

Aft, Pamukçuk (Thrush), Kandidiyazis.

Pamukçuk, ağızda meydana gelen hafif bir mantar enfeksiyonudur; yanakların iç tarafına, dilin üzerine ve ağzın tavanına sürülmüş beyazımsı lekelere benzer. Eğer beyaz leke kazınırsa, altında deri yanmış gibi görünür ve kanayabilir. Pamukçuk, sağlıklı yeni doğmuş bebeklerde meydana gelir.

Belirtiler : Bebeğin ağzında, ağzının içinde ve çevresinde süte benzer ince bir tabaka.
Pamukçuk olan bebeğin ağzı yaradır. Bebek emzirilirken rahatsızdır ve hatta emzirilmeyi reddedebilir. Eğer bebeğinizde pamukçuk olduğundan kuşkulanıyorsanız, bebeğinizin doktoruna başvurunuz. Teşhis koymak için çoğunlukla sadece bakmak suretiyle muayene yeterli olmaktadır.

Aft ağız içerisinde sıklıkla yanak ve dudak mukozasında, dil üzerinde, yumuşak damakta, farenkste, diş eti üzerinde görülen solgun sarı-kırmızı hale ile çevrili oldukça ağrılı ülserleşmiş lezyonlardır. Toplumun %18-20 az ya da çok aft sorunu ile karşı karşıyadır. Bayanlarda daha sıklıkla rastlanır. Aft genellikle tek olarak seyretse de aynı anda birkaç bölgede birden görülebilmektedir. Aftın oluş nedenini belirlemek için çeşitli araştırma yapılmıştır. Ancak aftın oluşumunu hızlandırıcı ve seyrini kötüleştirici birçok faktör faktör saptanmasına karşın oluş nedeni tam olarak belirlenememiştir. Bu nedenle aft oluşumunu hızlandıran ve iyileşmesini geciktiren faktörlerden bahsetmek mümkündür. 

Aftlar herhangi bir tedavi uygulanmasa da 7-10 gün sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Aft sorunu ile karşı karşıya olanların aşağıda sıralanan işlemlerden birini yada birkaçını uyguladıklarında daha rahat bir periyot geçirmeleri mümkündür:   

Özellikle aftı başlangıç aşamasında "tetrasiklin" tableti suda eriterek elde edilen solusyon ile gargara yapmak aftın fazla büyümesini engeller ve ağrıyı azaltır.  

Yarım bardak suya yarım kaşık tuz ilavesi ile elde edilen solusyonla günde üç kez gargara yapılabilir,

Denizcilikte, yan yelkenlerin direğe bağlanmasında kullanılan ip...

Karula,

Yassı ve büyük yemek tabağı...

Piyata,

Kuraklığa dayanıklı, ekmeklik bir buğday cinsi....

Bayraktar,

Çarçabuk, anında, hemen, şipşak...

Alaminüt,
TDK, Çarçabuk, anında, hemen, şipşak.

Çin yazı dilini Latin harfleriyle yazma sistemi...

Pinyin, ya da Hanyu Pinyin.

Çinliler'in yazılarında geleneksel olarak kullandıkları simgeler vardır; her simge bir sözcüğü ya da düşünceyi dile getirir. Bu dili Latin alfabesini kullanarak yazmak için, Çin seslerinin özel harflerle ya da harf bileşimleriyle verilmesi gereklidir. Bunun için çeşitli sistemler üzerinde çalışılmış, ne var ki hiçbirinde tam başarı elde edilememiştir. 1956'dan beri Çin'de resmi Çin sistemi olarak Pinyin (Fonetik Çin Alfabesi) kullanılmaktadır. Bu sistem şu anda Çin okullarında öğretilmekte ve ülkenin dışında da yaygın biçimde kullanılmaktadır. Temel Britannica'da da Pinyin sistemi temel alınmıştır. Bu sisteme uygun olarak yazılmış sözcüklerin Türkçe'de yaygın olarak kullanılan biçimleri ya da okunuşları parantez içinde verilmiştir. Yalnız Pekin, ÇuEnlay, Mao ÇeTung gibi dilimize çok yerleşmiş özel adlar bu biçimleriyle yazılmış, Pinyin sistemine uygun yazılışları ise parantez içinde italik olarak verilmiştir.  Bu sistem 1979 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından resmen benimsenmiştir.

Don Kişot' un atının adı...

Rosinante,
Don Kişot (Alonso Quijano): Şövalye serüvenleri okumaktan aklı karışmış yaşlı ve aristokrat bir şahsiyettir.
Rosinante: Don Kişot'un atı.
Sancho Panza: Don Kişot'un uşağı.
Dulcinee du Toboso: Don Kişot'un sevdiği kız.

Don Kişot (Don Quijote, Don Quixote)' un yazarı Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) yoksul bir hekimin oğluydu ve serüvenlerle dolu bir yaşamı oldu. Önce askerliğe heveslendi ve basit bir er olarak İtalya ile Akdeniz ülkelerini dolaştı.

Yunanistan'da Lepanto Savaşı'nda (1571) yaralanınca bir elini kullanamaz oldu (bu yüzden ona: Lepanto'lu çolak da derler). 1575'te Türklere esir düştü ve Cezayir'e köle olarak satıldı. 

Beş yıl sonra azat edilen Cervantes kalemiyle yaşamağa çalıştıysa da başaramadı ve memurluk yapmak zorunda kaldı; yasa dışı işler yapmaktan suçlanarak 1589 ile 1605 arasında birkaç defa hapse girdi.

1605 ve 1615’te iki bölüm halinde yayımlanan, şövalye öykülerinin komik bir birleşimi olarak tasarlanan “Don Kişot”, bu serüvenleri okumaktan aklı karışmış yaşlı şövalye olan Don Kişot'un, atı Rosinante ve gerçekliğe bağlı uşağı Sancho Panza ile birlikte geçirdiği serüvenleri gerçekçi bir dille anlatıyor. Sevdiği ve uğruna yel değirmenlerine saldırdığı Dulsinya, aslında fakir bir köylü kızıdır ama Don Kişot onu asil bir hanımefendi olarak görür.

Eserleri;

Galatea, 
Uyarıcı Hikayeler, 
Parnassos'a Yolculuk, 
Cezayir'de Hayat.

Ödeşme, razı olma...

Fit,

Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykü...

Masal,

Tek parçadan oluşan kadın elbisesi...

Rop,

Konya ilinde bir mağara...

Körükini,
Körükini Mağarası,
Derebucak ilçesindedir.
Tınaztepe Mağarası,
Seydişehir.
Baltaini Mağarası,
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çamlık beldesi ile Derebucak ilçesi sınırlarında yer almaktadır.


Suluin Mağarası,
Konya İli, Beyşehir İlçesi'ne bağlı Çamlık Beldesi'ndedir.

Sakaltıtan Mağarası,
Konya İli'ne bağlı Seydişehir İlçesi yakınlarındadır. Mağaraya Seydişehir, Süleymaniye Köyü-Mortaş yolu ile ulaşılır.

Susuz Güvercinlik Mağarası,
Seydişehir'in 15 km. güneydoğusunda bulunan Susuz Köyü'ndedir.

Pınarbaşı Mağarası,
Beyşehir Gölü güneyinde bulunan Kızılova Polyesi' nin güneybatı yamacında yer alır. Beyşehir-Derebucak karayolundan ayrılan bir yol, Kızılova Polyesi'nden geçerek Pınarbaşı Köyü'ne varır.

Balat Mağarası,
Türkiye'nin en uzun, 1900 m. mağarasıdır. Derebucak ilçesi.

Büyük Düden mağarası,
Derebucak ilçesi.

Bakırdan yapılan üflemeli, çift dilli nefesli bir çalgı, ...

Sarüsofon,
(Sarrusophone).

Antalya' nın Manavgat ilçesinde bir mağara...

Mahrumçalı,
Mahrumçalı Mağarası,
Manavgat’ın kuzeydoğusunda bulunan, Gebecek köyündedir. Köyün daha doğusundaki Mahrumçalı mahallesinin aşağısındadır. Mağaranın uzunluğu 157 m. dir. Mağaranın girişine göre en derin noktası -36 m. dir. 

Yarı yatay, yarı aktif bir mağaradır.

Sadece yağışlı mevsimlerde mağara içine su akar. Yaz aylarında mağara ısısı 16-18ºC’ dir. Cebireis formasyonu ile altındaki Mahmutlar formasyonu arasındaki kontakla gelişmiştir. Mağara dolomitik kireçtaşları içinde ve mikaşist tabakaların üzerinde her iki tabakanın eğimine uygun olarak güneye doğru 15 derece dalar.

Diğer Mağaralar:
Tilkiler Mağarası,
Aslanlı (Yaren) Mağarası.

Eski Mısır' da ölülerin koruyucusu olan Tanrı...

Osiris,
Mısır kültünde, en önemli Tanrılardan biri. Ölülerin Tanrısı, ölümsüz yaşam için diriliş Tanrısı, kural koyucu, koruyucu, ölülerin yargıcı. Gökyüzünde, Orion takımyıldızının onu simgelediği düşünülürdü. Geb ve Nut'un ilk erkek çocuğu ve Seth, Nephthys ve İsis’in kardeşi, aynı zamanda İsis’in kocası, yeraltı dünyasının hakimi, ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı, kural koyucu, koruyucu; ölülerin yargıcı lahitinin bulunduğu yer Abidos’ta kültünün oluştuğu yerdir. Horus, İsis'ten oğluydu.


Bir hikayeye göre Nephthys, İsis gibi davranarak ve Osiris’i baştan çıkarmış ve Anubis’i doğurmuştur. Osiris adı bu tanrıya eski Yunanlılar'ın verdiği bir addır.Osiris’in eski Mısırca’daki asıl adı gözün yeri anlamındaki Asar'dır ( ya da Usire). Bu ad, hiyeroglif yazısı ile yazılırken iki ideogram kullanılarak yazılır; kullanılan iki ideogramdan biri taht, diğeri gözdür.

Osiris başta erkeklerin dünyasının kural koyucusu olmuş ve Ra gökyüzüne kural koymak için dünyayı bıraktığında kardeşi Set, Osiris’i öldürdü. İsis’in sihri sayesinde tekrar yaşama döndü. İlk ölen yaşayan canlı olduğu için sonraları ölülerin lordu oldu. Oğlu Horus, onun ölümünün öcünü aldı. Set’i yendi ve onu batı Mısır’ın çölüne (Sahra) gönderdi.

Karadeniz yöresinde haşlanmış mısıra verilen ad...

Koliva, 
Koliva: Rize’de “haşlanmış mısır” demektir.
Kalivi: Lazca, 
Koliva: Ermenice (mısır tarlasındaki bekçi kulübesi),
Koliba: Moldavya Gagauz (Gökoğuz) dilinde (haşlanmış buğday), 
Kalibi: Moldavya’da ve Yunanca’da (kulübe; mısır tarlasındaki bekçi kulübesi), 
Kolliva: Kuzey Kıbrıs Türklerinde haşlanmış buğday.
Ayrıca; 
Lazut: Mısır
Lağus: Yaş mısır 
Pasmanika: Patlamış mısır.

Koliva Çorbası: “Koliva” haşlanmış kuru mısır tanelerine denir. Kurutulmuş mısır taneleri barbunya fasülyesi ile eşit miktarlarda karıştırılır ve pişirilir. Biraz buğday unu, nane, biber ilave edilir. Piştikten sonra üzerine yağda kavrulmuş soğan konur ve karıştırılır. Sıcak servis yapılır.

Soy, sülale, ırk...

Uruk.

"Kahire'nin Mor Gülü" , "Hannie Hall", Radyo Günleri" gibi filmleriyle tanınmış ABD' li sinema yönetmeni ve oyuncusu...

Woody Allen , 1935 New York doğumlu Amerikalı yönetmen, yazar, aktör ve müzisyen. 

 Kendi yazdığı film senaryolarını yönetip, aynı zamanda bu filmlerde oynamasıyla tanınmıştır. Gerçek adı Allen Stewart Konigsberg olan Woody Allen, 1 Aralık 1935 tarihinde, Martin Konigsberg ve Nettie Cherry'nin oğlu olarak Brooklyn'de dünyaya geldi.
1952 baharında Allan S. Konigsberg ismini Woody Allen olarak değiştirdi. Henüz 16 yaşındayken bir çok yerel gazeteye espriler yazmaya başladı. Utangaç biri olduğundan, arkadaşlarının gazetelerde ismini görmesini istemedi. 1961 ve 1964 yılları arasında stand-up gösteriler yaptı. Bu gösteriler dikkat çekmeyi başarınca, bir sinema filmi için senaryo yazma teklifi aldı. 1965'te ilk film senaryosunu yazdı ve 'What's New Pussycat?' adlı bu filmde oynadı. Senaryonun yapımcıların elinde değişime uğramasından hoşnut kalmayınca, kendi yönetmeyecekse filmlere senaryo yazmama kararı aldı. "Casino Royale" adlı filmde oyuncu olarak bulunduktan sonra eleştirmenlerce beğenilen ilk filmi, “What’s Up Tiger Lily” yi çekti (1966). Sonrasında kariyerinde dönüm noktası olan “Take the Money and Run”ı çekti(1969). Bu filmin ardından, United Artists firması kendisiyle anlaşma yaptı. 

Felsefe öğrencisi Harlene Rosen ile 1954te başlayan ilk evliliği, 1962]’ta sona erdi. Ardından “Bananas” (1971) filminin yıldızlarından Louise Lasser ile 1966 yılında dünya evine girdi ancak bu evlilik pek uzun sürmedi ve çift, 1969’da boşandı. 1970li yıllarda yazdığı “Play It Again, Sam” adlı Broadway oyununda oynattığı Diane Keating ile bir süre beraber oldu ve birlikte “Annie Hall” gibi kariyerindeki en önemli filmlerden birinde ve bir çok projede yer aldılar. 1980li yılların başında 12 yıl sürecek olan birlikteliğine Mia Farrow ile başlayan yönetmen, bu süre içinde 2 çocuk evlat edindi. Sonrasında bunların dışındaki üvey çocuklarından biriyle, Soon-Yi Previn ile olan birlikteliği olay yarattı. Asla baba-kız ilişkisine sahip olmadıklarını iddia eden çift, 1997 yılında evlendi ve 2 çocuk evlat edindiler.
Çok erken yaşlarda film çekmeye merak salan Allen, okulu hiç sevmedi ve üniversite eğitimini tamamlamadı. Hicivden yoksun öğretmenleri onun komik yanıtlarına not vermediler ve sonuçta New York üniversitesinden atıldı. Allen, hayatının 30 yılını psikoanalize harcadı. Bu seanslar bazen haftada 3 güne kadar çıktı. Bu deneyimini filmlerinde kullandı ve zaman zaman esprisi konusu yaptı. 15 yaşlarındayken her gün klarnet çalmaya başlayan ünlü yönetmen, bugün halen bu alışkanlığını sürdürmektedir. 1997'de 1970 doğumlu Soon-Yi Previn ile Venedik'te evlendi.

Woody Allen'ın ünlü filmleri :
 
What’s New Pussycat? (1965) -
What’s Up, Tiger Lily? (1966) - 
Casino Royale (1967) -
Take the Money and Run (1967) -
Bananas (1971) -
Play It Again, Sam-Tekrar Çal, Sam (1972),
Sleepers1973) - 
Love and Death (1975) -
The Front” (1976) -
Interiors (1978) -
Manhattan (1979) - 
Stardust Memories(1980) - 
A Midsummer Night’s Sex Comedy(1982) - 
Zelig (1983) - 
Broadway Danny Rose (1984) 
Meeting Woody Allen (1986) - 
King Lear (1987) - 
September (1987) - 
Radio Days (1987) - 
Another Woman(1988) - 
New York Stories (1989) - 
Crimes and Misdemeanors (1989) - 
Alice (1990) - 
Scenes from a Mall (1991) -
Shadows and Fog (1992) - 
Husbands and Wives (1992) - 
Manhattan Murder Mystery (1993) -  
Bullets Over Broadway (1994) - 
Don’t Drink the Water(1994) - 
The Sunshine Boys (1995) - 
Mighty Aphrodite (1995) - 
Deconstructing Harry (1997) -
Wild Man Blues (1998) - 
Celebrity (1998) - 
The Imposters (1998) - 
Antz (1998) (seslendirme) - 
Picking Up The Pieces (1999) - 
Company Man (1999) -
Sweet and Lowdown(1999) - 
Small Time Crooks-ufak sahtekarlıklar (2000) - 
Stuck on You (2001) - 
Hollywood Ending (2002) - 
Match Point (2005) 
Everything You Always Wanted To Know About Sex-Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey (1972), 
Annie Hall(1977),
Hannah and Her Sisters(1986) 
Everyone Says I Love You(1997), 
Kahire'nin Mor Gülü-The Purple Rose of Cairo

Akma, Akıntı...

Seyelan,

Buzdolabı gibi metal eşya üzerine yapıştırılan, üzerinde resim ya da yazı bulunan, mıknatıslı küçük etiket...

Magnet,

Diyalektik ...

Eytişim,
Diyalektik.
Fr. dialectique,
İng. dialectical,
Eytişim,
Terapi,


Cedel, 

Akıl yürütme yöntemi.
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi, eytişim.
  • Genelde akıl yürütme yoluyla araştırma ve doğrulara ulaşma yöntemi. 
  • Bir tez veya görüşü, onun mantıksal sonuçlarını incelemek yoluyla çürütme yöntemi. 
  • Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi.

Sırıkla yüksek atlamada 30' dan fazla Dünya rekoru kıran ünlü Ukrayna' lı atlet...

Sergei Bubka, Sergei Nazarovich Bubka, (4 Aralık 1963, Luhansk, Ukrayna), 

Ukraynalı atlet. SSCB formasıyla yarıştığı 1988 Seul Olimpiyatları’nda sırıkla yüksek atlama'da 5.90 metre atlayarak hem olimpiyat rekoru kırdı, hem de altın madalya kazandı.

1988, 1989, 1991, 1993, 1995 ve 1997’ de altı kez dünya şampiyonu olan Bubka, 1986’da da Avrupa şampiyonu oldu. Bubka’ nın sırıkla yüksek atlamada açık havada ve salonda 35 dünya rekoru bulunuyor. Halen 6,14 metreyle açıkhava, 6,15 metreyle salon dünya rekorlarını elinde bulunduruyor.

Neredeyse bütün spor otoritelerince gelmiş geçmiş en iyi sırıkçı (Yatay bir çıtanın üstünden bir sırık yardımıyla atlamaya dayanan bir atletizm dalıdır.) olarak kabul edilmektedir.

Sinema kariyerine 1947 yılındaki “Ölüm Öpücüğü” adlı filmle başlayan, ABD' li katil, polis ve silahlı haydut rolleriyle bilinen ünlü bir aktör...

Richard Widmark (ABD)
(D. 26-12-1914 - Ö. 24-03-2008)
Sinema kariyerine 1947 yılındaki “Ölüm Öpücüğü” adlı filmle başlayan Richard Widmark, katil, polis ve silahlı haydut rolleriyle biliniyor. “Broken Lance” ve “Two Rode Together” adlı filmlerle ismini duyuran Widmark, 40’tan fazla filmde rol aldı.

Filmleri;

True Colors-Gerçeği Arayış; 
Coma -Koma
The Swarm-Arılar
Murder on the Orient Express - Şark Ekspresinde Cinayet
The Long Ships-Viking Gemisi 
Cheyenne Autumn / The Long Flight -Baharda Hücum
Judgment at Nuremberg -Nuremberg Mahkemesi
The Alamo-Alamo Kalesi
The Cobweb-Örümcek Ağı
Don't Bother to Knock;
Halls of Montezuma-Cehennem Köşesi
Night and the City;

Uzun ve yırtmaçlı bir tür etek...

Lampasa,

Kayakçıları ya da yayaları, sürekli hareket halindeki bir kabloya asılı oturma yerlerinde taşıyan bir tür teleferik...

Telesiyej,

Kayak merkezinde bulunan, kayakçıyı yukarı çıkarma mekanizmalarından birsi de telesiyej' dir.
Teleski' den daha farklıdır. Bank şeklindedir, oturulur ve ön tarafa bir koruma demiri iner. Ayaklar ve kayaklar aşağıya doğru sallandırılmıştır, varılacak noktaya gelindiğinde telesiyejin durması beklenmez, itme kuvveti ile birlikte kayaklar yere konur ve ileriye doğru hareket edilir. Telesiyej inişi önemlidir, hazır olunmalı, ve uçarak özgürce kendini piste bırakılmalıdır.Teleski' den farkı bu iniştir.

Teleski
Kayak pistlerinde mevcut olan, yukarıdan bir ipin ucunda ters t harfi şeklinde yerleştirilmiş bir borudur. Bir kişi sağa, bir kişi sola olmak üzere iki kişiliktir. Ayaklar yerden kesilmemek suretiyle poponun boruya dayanması ve borunun kişiyi itmesi sayesinde kayarak yukarıya çıkmaya yarayan alettir. İlk anda kullanımına alışmak zordur, Birkaç sefer düşülebilir, arkadan gelenleri engellememek için hemen yana kaymak doğrudur ama zamanla alışılır.

Sadrazamların ya da çeşitli devlet adamlarının padişaha verdikleri armağan...

Rikabiye,

İki yüzü beyaz kapsız yorgan...

Mitil,

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ