Frengiye benzer bir hastalık...

Pian, 
Kimo,
Sifiliz Kadın Hastalıkları, 
Sifiliz, spiroket türü bir bakterinin neden olduğu, belirtili ve belirtisiz dönemlerle seyreden, deri, mukoza ve iç organları tutabilen, tedavi edilmediğinde kronikleşen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.


Geçici, yeterli etkinliği olmayan...

Palyatif (Gerçekçi olmayan), 
Geçici, Muvakkat,

Hastalığı tamamen iyileştirmeyen,yatıştırıcı olan,tesiri geçici olan ilaç veya tedavi. Geçici ve kısa süreli, kesin çözüm sağlamayan, esaslı olmayan demek.

Geçici olarak onarma...


Meremet,
Üstünkörü bir biçimde, geçici olarak onarma, Eğreti onarım ,

İnek yada dana budunun orta bölümü...


Tranş, Tranç, (Fr. tranche). 
İnek veya dana budunun orta bölümü.

Atın yürüyüş şekilleri...

Adeta (atın bayağı yürüyüşü),
Dörtnal,
Elleme,
Eşkin,
Ilgar,
Link,
Rahvan,

Tırıs (süratli), 
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü.
Yorga (Biniciyi sarsmayan at yürüyüşü),

Binicilikte atın bayağı yürüyüşüne verilen ad...


Adeta,
Atın bayağı yürüyüşüne Adeta denir.
Diğer yürüyüş şekilleri şunlardır;
Dörtnal,
Elleme,
Eşkin,
Ilgar,
Link,
Rahvan,
Tırıs (süratli),
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü.
Yorga (Biniciyi sarsmayan at yürüyüşü),

Hekimlik taslayan kimse...

Olçum,
Çok bilmiş diplomasız hekimlere de mutatabbip denir.

Kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat...

Duayen,(Fr. doyen ).
Aksakal. 
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat.

1906--1978 yılları arasında yaşamış, genellikle ağaç ve metal gereçten oluşan heykellerinde soyut bir anlayışı benimsemiş kadın heykelcimiz...

Lerzan Bengisu ( 1906)- (1978) Heykeltıraş,

Heykeltraş, tahta yontucusu, Porf. Dr. Naci Bengisunun eşi, Prof. Dr. Ünal Bengisunun annesidir. 1978 yılında İstanbul’ da öldü. Mezarı Zincirlikuyu mezarlığındadır. Ağaç ve metal gereçten soyut heykeller yapan kadın heykelcimizdir. Kadın sanatçılar birliğine üye oldu. Mexico' da düzenlenen bir sergide yer alan bir bakır heykeli Mexico Milli Müzesine alınmak istenmiş ancak bürokratik engellerden dolayı gerçekleşmemiştir.

Solunumun az ya da uzun süreli olarak durması...

Apne,

Yunanca bir kelimedir. "Nefessizlik" anlamına gelir.
Uykuda solunumun kısa süreli geçici olarak durması ve kandaki oksijen düzeyinin belirli seviyelerin altına inmesiyle karakterize olan bir sorun uyku apnesi.

Dokunmak, değmek, rastlamak...

İlmek,

Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan insan...

Lazar (Lazarus),
Azir,

Ölen bir kimseden kalan her şey...

Miras,
Tereke,
Bırakıt,

Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümüne verilen ad...

Maskarata (mascherata) ,

Ölü doğan kuzunun derisi, kürkü...


Bağan,
Astragan,
Vakti gelmeden ölü doğan yavru.

Çin felsefesinde doğru yolu yada cennetin yolunu belirten temel kavram...


Tao
(Dao),
Pinyin.
Taoizm
(Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır),  
Çinin en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm 'e reaksiyondan doğmuştur. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse / ihtiyar bilgin)' dir. 


Hayatı hakkında az bilgiye sahip olmamıza rağmen MÖ.604-517 yılları arsında yaşadığı Honan 'da doğduğu Konfüçyüsün çağdaşı olduğu düşünülmektedir. Taoizm' in kurucusu Laozi' nın ardından Zhuangzi da bu akımın en önemli temsilcisi olmuştur.
Mitolojiye göre, Laozi’ nın annesi nurdan gebe kalmış, hikayelerin çoğu Budizm’ den sonra Budist hikayelerine rağbet için yazıldığı iddia edilir. Laozi' nin,babasız bir şekilde dünyaya gelişi mitolojisinden yola çıkılarak bazıları bir peygamber olabileceği fikrini ileri sürer.

Taoizmin temeli mistik panteizmdir. Tao,dünyayı yöneten sebeptir. O görülmeye,işitilmeyen, kavranılması mümkün olmayan bir yaratıcı prensip olarak algılanmaktadır. Bir başka açıdan Tao göğün ve yerin kaynağı, yaratıcı ve yaşatıcı kavramdır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Taoizm 'in mukaddes kitabı Tao-Te-King (Tao ve Fazilet) 'dir.


Tao ihtiyarladığında batıya göç etmiş ve kitabını bir gümrükçüye yazdırmıştır. 1788 de Latince 'ye 1823 ‘de Fransızca 'ya çevrilmiştir. Tao-Te-King ile incil arasında benzerlikler olduğu anlaşılmaktadır. Taoizm 'e göre Tao, yol, doğruluk tabii dünya nizamı anlamına gelir. Kitap 2 bölüm 5000 kelime ve 81 bahisten oluşmaktadır.

İkiyüzlü, arabozucu kimse...

Alabık, Mürai, Riyakar, Dönek, Kalleş,

Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli...

Etanol,

Fransız bilim adamları 1791 yılında uluslar arası bir ölçüm sistemi kurmuşlardır. Bu sistemde metre, kilogram ve saniye tanımlanmıştır.Fransa'da 1837 yılında kabul edilen Ölçü ve Ağırlıklar Kanunu ile uzunluk ölçüleri için metrenin tek geçerli birim olduğu açıklanmıştır.1889 yılında toplanan Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında ölçü birimlerinin duyarlığını arttırmak için düzenli olarak toplanma kararı almıştır.
1960 yılında bu organizasyon; metre, kilogram ve saniye üzerine kurulu birim sistemine SI (Le Systeme International d’Unites) kısaltması ile gösterilen Uluslararası Sistem adını vermiştir. Sistem aynı zamanda metrik sistem veya MKS sistemi (metre, kilogram, saniye) olarak da bilinir.

Mekke' de bir tepenin adı...

Merve, Safa, Nur,

Gerçekçi Türk romancısı ve oyun yazarı...

Orhan Kemal
Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü.
Takma adı (Mahlas), Orhan Raşit.
(D. 1914 - Ö. 1970), 
Gerçekçi Türk romancısı ve oyun yazarıdır.
Babası siyasal nedenlerle 1931 yılında Suriye'ye kaçtı. Orta öğrenimini yarıda bıraktı. Suriye'de bulaşıkçılık ve matbaa işçiliği yaptı. Bir yıl sonra tek başına Türkiye'ye dönerek Adana'da çırçır fabrikalarında işçilik ve katiplik yaptı.


Milli Mensucat (çırçır) fabrikasında bir işçi olarak çalışan Nuriye ile 1937 yılında evlendi. 1938 yılında Niğde'de askerliğini yaparken Maksim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak, yabancı rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum oldu. İlk öykülerini Orhan Raşit takma adıyla yayımladı. 1943 yılında tahliye oldu ve Adana'ya döndü. Amelelik ve hamallık gibi işlerde çalıştı. 1950 yılında ailesiyle İstanbul'a yerleşti ve ölümüne kadar kitap ve makale yazarak geçindi. 
Bir çok ödül alan Orhan Kemal milletvekili ve bakanlık yapmıştır. 

Bulgar Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzerine gittiği Sofya'da, tedavi görmekte olduğu hastanede 2 Haziran 1970 yılında öldü. Anısına İstanbul'da Orhan Kemal Müzesi açıldı. 
1972 yılından bu yana adına bir roman yarışması düzenlenmektedir.

Eserleri:
72. Koğuş (1967 ),
Arka Sokak (1956), Arkadaş Islıkları (1968), Avare Yıllar (1950),
Baba Evi, Babil Kulesi (1957), Bereketli Topraklar Üzerinde (1954),
Cemile (1952),
Çamaşırcının Kızı (1952),
Devlet Kuşu (1958), Dünya Evi (1960),
Ekmek Kavgası (1949),
El Kızı (1960),  Eskici ve Oğulları (1962),
Gavurun Kızı (1959),  Grev (1954), Gurbet Kuşları (1962),
Hanımın Çiftliği (1961),
İspinozlar (1965), İşsiz (1966),
Kaçak (1970-ö.s.), Kanlı Topraklar (1963), Kardeş Payı (1957),
Kırmızı Küpeler (1974) , Kötü Yol (1969), Küçücük (1960),
Mahalle Kavgası (1963),
Murtaza (1952), Müfettişler Müfettişi (1966),
Oyuncu Kadın (1975), Önce Ekmek (1968),
Sarhoşlar (1951), Sokakların Çocuğu (1963), Suçlu (1957),
Tersine Dünya (1986-ölümünden sonra yayınlanmış.)
Üç Kağıtçı (1969), 
Vukuat Var (1958),
Yalancı Dünya (1966), 

Bir devletin topraklarının bir bölümünün, başka bir devletin toprakları nedeniyle ayrılmış olma durumuna verilen ad...


Eksklav toprak,

Bir devletin başka bir devlet tarafından kendisiyle bağlantısı kesilmiş toprağına eksklav toprak denir. Eksklav toprağa Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti örnek verilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprağı olan Nahçıvan Bölgesi, Ermenistan'ın sınırlarının oluşturduğu bölge ile Azerbaycan ile bağlantısı kesilmiş, eksklav toprağa dönüşmüştür.

Bal ve zencefilden yapılan bir Rus içkisi...


Sbiten,

İpekli, organtin bir tür kumaş...


Tafta,
İpekli, organtin bir tür kumaş.

Organtin, 
Fr. organtine.
Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş. 
Organtine kumaşından yapılmış.
Tafta, farsça bir kelimedir.
Tafta, bir tür sert, ipekli kumaş.

Bir tür tafta...Luizin,
İpek tafta,
Biraz sert tuşeli, metalik bir parlaklığı ve ince, çapraz görünümü olan iplik sıklığı fazla ipek türü kumaş; bez ayağı dokumadır ve yalnızca doğal ipektendir.
Şemsiye üretiminde kullanılır. 

Bir devletin topraklarıyla çevrilmiş başka bir devlete ait arazi...

Anklav toprak,

Bir devletin topraklarının bir parçasının, başka bir devlet topraklarıyla çevrelenmesi durumudur. Diğer devlet sınırları içerisinde kalan bu toprak parçası bir devletin toprağı olabileceği gibi başlı başına bağımsız bir devlet de olabilir.

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından çevrelenen Lesotho Anklav topraktır. Türkiye' nin anklav toprağı Suriye' deki Caber Kalesi' dir. İsviçre içinde de iki anklav bulunur: Almanya’ya ait olan Büsingen ile İtalya’ya ait olan Campione d'Italia.

Eskiden bir gazetenin geçici bir süre için kapatıldığını bildiren resmi yazı...

Tatilname,

"Eşkali Zaman", "Falaka" ve "Gülüp Ağladıklarım" adlı eserleriyle tanınmış Türk yazar, gazeteci...

Ahmet Rasim, (d. 1865 - ö. 1932)
Türk yazar, gazeteci. Darüşşafaka'yı bitirdi, katiplik ve öğretmenlik yaptı. 1927'de İstanbul milletvekili oldu. Tercüman-ı Hakikat, Ceride-i Havadis, Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Resimli Ay, İkdam, Boşboğaz, Basiret, Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam, Cumhuriyet gazete ve dergilerinde yazdı.
İstanbul Fatih Karagümrük'te eski adı Karagümrük Ortaokulu olan halk arasında Karagümrük Lisesi olan bilinen Ahmet Rasim Lisesi'nin de kurucusudur.
Başlıca eserleri: Afife, Ülfet, Kitabei Gam, Şehir Mektupları, Falaka, iki güzel günahkar Fuhşı Atik, Muharrir Şair Edip, Ramazan Sohbetleri, Menakıbı İslam, Eşkali Zaman, Ciddü Mizah, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya, Osmanlı Tarihi, İki Hatıra Üç Şahsiyet, İstibdattan Hakimiyeti Milliyeye, Romanya Mektupları,

ABD' li ünlü bir sinema yönetmeni....

Pakula
Alan Jay Pakula
(d. 7 Nisan 1928, The Bronx - ö. 19 Kasım 1998, Melville), 
Polonya asıllı, ABD'li film yönetmeni, yazar, yapımcı.

1948 yılında Yale Üniversitesinde drama eğitimi alan Pakula, Hollywood'a Warner Brothers'a girerek ilk adımını attı. Bir süre bu şirkette çizgi film asistanlığı yapar. Beraberinde tiyatroda yönetmenlik işini de sürdürür. 1950 yılında Los Angeles şehrinde Circle Tiyatrosunda sahnelediği Antigone adlı oyununu izleyen yapımcı - yönetmen Don Hartman, Pakula'yı Paramount filmcilik şirketine alır.
1956 yılında Paramount'ta tanıştığı Dore Schary ile birlikte bir prodüksiyon şirketi kurdu. 1963 - 1971 yılları arasında oyuncu Hope Lange ile evli kaldı. 1973'te evlendiği Hannah Cohn Boorstin ile ölünceye kadar evli kaldı. Birkaç başarısız filmden sonra 1976 yılında çevirdiği Başkanın Adamları filmi ile büyük çıkışını yaparak iki Akademi Ödülü kazandı. Bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

 • The Devil's Own (Sessiz Düşman) - 1997
 • The Pelican Brief (Pelikan Dosyası) - 1993
 • Consenting Adults (Komşunun Karısı) - 1992
 • Presumed Innocent (Şüphe Altında) - 1990
 • Sophie's Choice (Sofi'nin Seçimi) - 1982
 • Rollover - 1981
 • Starting Over - 1979
 • All the President's Men (Başkanın Adamları) - 1976
 • The Parallax View (Parallax Esrarı) - 1974
 • Love and Pain and the Whole Damn Thing - 1973
 • Klute (Fahişe) - 1971
 • The Sterile Cuckoo - 1969
 • To Kill a Mockingbird (Bülbülü Öldürmek) - 1962

Matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış Cebir biliminin kurucusu ünlü bir Fars bilgini...

El Harizmi,
Cebir Biliminin Kurucusu, Babası,
Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi
Matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış ünlü bir Fars bilgindir. 780 yılında Harzem bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Harezmi'nin latinceye çevrilen eserlerinden olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem çözümleri kitabıdır. 


El-Kitab 'ul Muhtasar fil Hesabil cebri ve Mukabele adlı eserinde bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan 2' lik (binary) sayı sistemini ve 0(sıfırı) bulmuştur. Cebir sözcüğü de Harezmi'nin El Kitabül-Muhtasar fi Hısabil Cebri ve Mukabele(Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.

Eserleri; 
El- Kitabul Muhtasar fil Hesabil Cebri ve Mukabele
Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind
El-Mesahat
Ziycul Harezmi
Kitab al-Amal bil Usturlab
Kitab'ul Ruhname
Kitab surat al-arz
Kitabul Tarih

Akla gelen, içe doğan düşünce...

Varidat,

Korku edebiyatı ve polisiye türünün öncüsü ABD' li yazar...


Edgar Allan Poe (19 Ocak 1809 - 7 Ekim 1849)

ABD'li şair, kısa öykü yazarı, editör ve edebiyat eleştirmeni. Amerikan Romantik Akımı'nın öncülerinden biridir. ABD'nin ilk kısa hikâye yazarlarından olan Poe modern anlamda korku, gerilim ve polisiye türlerinin de öncüsüdür. Bugün birçok kimse tarafından ABD'nin ilk büyük yazarı kabul edilse de Poe hayattayken sık sık küçük düşürülmüş ve yanlış anlaşılmıştır.

Başlıca yapıtları;
MS. Found in a Bottle (Şişede Bulunan Elyazması) , The Visionary, The Raven(Kuzgun), Annabel Lee, To Helen (Heen'e) , Dedektif Auguste Dupin Öyküleri, Oval Portre, Morgue Sokağı Cinayeti, Usher Evinin Çöküşü, Altın Böcek, Kızıl Ölümün Maskesi'dir.

Eski dilde kırmızı...


Ahmer,

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ