Filipinler'in resmi dili olan Filipince'nin temelini oluşturan dil...


Takalotça,

Filipinler' de bir yemek...


Pancit,
Miki Bihon,
Pancit Guisado,

Filipinlerin mindanao adasında, yağmur ormanlarında yaşayan bir topluluk...


Tasadaylar,

Pis kokulu yeşil, ynca hortumlu böcek, Pamuk çizgili yaprak kurdu ...


Nezara,
Viridula,
Yeşil tısböceği,

Fındık kümesi...


Çotanak,

Hollanda Radyo Televizyon Kurumu...

NOS,
Nederlandse Omroep Stichting (29 May 1969)

NTS 1951,
NRS 1947,

Felaket, afet, yıkım...

Katastrof, Catastrophe, Catastrophy,

Hulagü Han' ın oğlu...


Abaka Han,
Abaga Han,

Abaka Han, İlhanlı hükümdarı (Şubat 1234'de Moğolistan'da doğmuş 1282 yılında Hemedan'da bu günkü İran'da ölmüştür). Cengiz Han'ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hülagû Han'ın (1217 - 8 Şubat, 1265) ve Yesuncin Hatun'un (üvey annesi Dokuz Hatun) oğludur. Bizans imparatorunun kızı olan karısı Maria, kardeşi Ahmed Han (Teküdar) dır.

Hollanda Radyo Televizyon Kurumu...

NOS,
Nederlandse Omroep Stichting (29 May 1969)

NTS 1951,
NRS 1947,


Hukuki bir sorunla ilgili olarak yargı organlarınınverdiği görüş ve yargılara verilen ad...

İçtihat,

İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır.

İskenderun' a özgü bir fırtınanın yerel adı...


Yarıkkaya,

Fırtınalar Takvimi...

Denizde seyir yapanların, dalanların özellikle dikkat ettiği ve uzun yılların gözlemlerine dayanarak hazırlanan bu takvimde yer alan fırtınaların, özellikle isimli olanlarının, bir iki gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.

08.Ocak - Zemheri Fırtınası
(07)

14.Ocak - Karakancalos
28.Ocak - Ayondon (30)
31.Ocak - Balık
01.Şubat - Hamsin

20.Şubat - 1.Cemre Havaya
27.Şubat - 2.Cemre Suya

06.Mart - 3. Cemre Toprağa
11.Mart - Kocakarı soğukları (Bardül'acz)

12.Mart - Hüsun(Husüm)

23.Mart - Kozkavuran

26.Mart - Çaylak
26.Mart - Gün dönümü fırtınası
30.Mart - 3 dokuzlar, 2.

08.Nisan - Kırlangıç fırtınası
09.Nisan - 3 dokuzlar, 3.
11.Nisan - Fırtına (Leyleklerin gelmesi)

16.Nisan - Kuğu fırtınası

21.Nisan - Sitteisevir, sitte-i sevir
04.Mayıs - Çiçek fırtınası
07.Mayıs - Fırtına (Doğu rüzgarları)
11.Mayıs -
Mevsimsiz soğuklar (3 gün)
17.Mayıs -
Filizkıran fırtınası
19.Mayıs -
Kokulya fırtınası (2 gün)
21.Mayıs -
Ülker fırtınası
30.Mayıs -
Kabak, Çabak meltemi (2 gün)

31.Mayıs - Bevarih Rüzgarları
03.Haziran - Filiz koparan fırtınası (3 gün)
10.Haziran -
Ülker doğumu fırtınası (3 gün)
22.Haziran -
Gün dönümü fırtınası

27.Haziran - Kızıl erik fırtınası (2 gün)
01.Temmuz - Yaprak fırtınası
03.Temmuz - Sam yelleri
11.Temmuz - Çark dönümü fırtınası(09)
18.Temmuz - Sıcakların Artması
20.Temmuz -
Gün dönümü fırtınası
30.Temmuz - K
ara erik fırtınası
03.Ağustos -
Doğumgünü fırtınası [marmara bölgesi'nde]
19.Ağustos - Fırtına (leyleklerin dönüşü)

31.Ağustos - M
ercan-Mircan- Mihrican Fırtınası

07.Eylül - Bıldırcın geçimi fırtınası
13.Eylül -
Çaylak fırtınası [mükerrer]
28.Eylül -
Kestane karası fırtınası
30.Eylül - T
urna geçimi fırtınası
03.Ekim -
Kuş geçimi fırtınası
04.Ekim -
Koç katımı fırtınası
09.Ekim -
Yaprak dökümü fırtınası

14.Ekim - Meryemana fırtınası
17.Ekim - Kırlangıç Fırtınası
18.Ekim - Kozkavuran fırtınası [mükerrer]
21.Ekim -
Bağ bozumu fırtınası
28.Ekim -
Balık fırtınası
02.Kasım -
Kuş geçimi fırtınası [mükerrer]
07.Kasım - Kasım fırtınası

12.Kasım - Lodos fırtınası

17.Kasım -
Koç katımı fırtınası [Mükerrer]
24.Kasım - Güney rüzgarları

02.Aralık - Ülker dönümü fırtınası
06.Aralık - Kuzey rüzgarları

07.Aralık - Zemherinin Fırtınası
09.Aralık -
Karakış fırtınası (2 gün)
21.Aralık -
Gün dönümü fırtınası

Osmanlı Bestecisi, XVII. yüzyılın ve klasik Türk müziğinin en parlak yapıtları sayılan "Rast Peşrevi" ve "Rast Saz Semaisi" bestecisi...

Hasan Ağa (Benli),
(d. 1607 - ö. 1662 ya da 1664),
Rast Peşrevi,
Rast Saz Semaisi,

Buğday cinsi ...

Buğday, buğdaygiller (Poaceae) familyasının Triticum cinsinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki türlerinin ortak adı.
Akbaşak, Aksarkan, Aksünter, Asteka,
Bayraktar (Kuraklığa dayanıklı, ekmeklik), Bezostaya (Rusya kökenli),
Çalıbasan(İri ve sert, Tarhana için),
Emona, Enola, Esirgez,
Gendüme(Yemeklik),
Karabaş(Kışa dayanıklı, sert), Kızılca, Kızıltan(Makarnalık), Kirişci, Kristal, Kunduru,
Meksika, Milena,
Sagitarya(Ekmeklik),Sarıkelle, Silistra,Siyez,
Tercan(Kırmızı), Todora, Topbaş,
Yantar,
Zerun-Zerin,

Güzel sesli bir kuş...

İskete (Kuşa Rumca' da verilen ad.)
İspinozgiller (Fringillidae),


Türleri;
Alp, And, Antiller,
Çam,
Drakensberg,
Habeş,
Kap, Kara başlı (Carduelis spinus), Kukuletalı,
Safran, Sarı yüzlü, Sarı sağrılı,
Venezuela,
Zeytuni,

Eski dilde Kuş,..

Tayr, (İng. bird ).
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adıdır.
(Aves), iki ayaklı, sıcak kanlı, omurgalı ve yumurta ile üreyen hayvanlar sınıfı.

Porselen yapımında kullanılan bir tür beyaz ve gevrek kil...


Kaolin,

Çin kili olarak da bilinir ve Çince' de 'yüksek tepe' anlamına gelen "kao-ling" kelimelerinden türetilmiştir.  Alüminyum ve Silisyum minerallerince zengindir ve su tutucu özelliğe sahiptir.

XI. yüzyılda İzmir' e egemen olarak, ilk Türk donanmasını kuran denizci, Türk beyi ..


Çaka (Çakan) Bey,

Türk tarihinin ilk deniz savaşı filosunu, donanmayı oluşturarak(1081) askeri başarılar kazanmış bir Türk komutanı ve denizcisi. 
Oğuz Türklerinin Çavuldur boyundandır.

Müzikte tüm büyük yorumculara yada bestecilere verilen ad...

Maestro,
Orketra Şefi,

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir oyun...


Ekarte ( 2 kişi ile oynanır),
Açık poker (dugudug), Amerikano,
Bakara, Basma, Batay, Belot(Bela-Blot) 32 kartla oynanır,
Bezik, Blum,
Boğ (İtalya), Bom,
Briç,

Firavun, Fitil,
Hoşkin,
Kalabalık, Kanasta, Kastet, Kılıç, King,
Konken, Konsolit, Krapet (52 kağıt * 2 deste ile iki kişi rassında oynanır.) 

Laskine,
Ohel, Okey,
Papaz, Piket(32 kağıtla oynanır),
Pinak (pinokl), Pinaki,
Pişti-Pastra,
Kseri(Piştinin Yunancası),
Poker,
Prafa,
Remi,
Revers, Rimi,
Soliter (Tek kişilik),
Vist,
Yirmibir,

Otuzbir Agustos' ta meydana gelen fırtına...

Mihrican,
Mircan,

Otuziki kağıtla oynanan bir oyun...

Belot - Bela - Blot,
Piket,

Othello oyununun kadın kahramanı...


Desdemona,(1603), William Shakespeare' in yazdığı trajedilerden biri.


Othello

Baş erkek kahramanı, Othello,
Kadın kahramanı Desdemona,
Muhafız komutanı Cassio,
Akıl hocası İago,

Otlu Peynire katılan kokulu bir ot, yaban soğanı ...


Kurat, Schnittlauch-Almanca, Kireng (Kirenk, Kurat, Kereng),

Çatak soğanı, Çünk, Çöven,
Düğün çiçeği,
Frenk soğanı,
Helis (caşur),
Kekik, Kenger, Kirenk,
Mendo, Mendi (Chareophyllum macropodum),
Peliz, Punk (dağ nanesi),
Sirmo (Allium schoenoprasum L.) Farsça ‘Sir’ sarımsak demek.
Sirma, Sirik, Sirim, Siyabo, Soğancik, Sosiping, Soh (So),
Tarhun,
Yarpuz,

Oynar eklemlerde, oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi...

Ankiloz,

Bir eklemin hareketlerinin çeşitli öğelerindeki bozukluklara bağlı olarak kısıtlanması ya da ortadan kalkması veya eklemin oynayamayacak biçimde yapışması.

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı...

Açan,

Öbür Dünyayı anlatan öğreti ve inançların tümü...

Eskatologya,
Eskatoloji,

Laf yapmak, gevezelik etmek, geyik muhabbeti.

Tahalak,
Takalak,

Fırında pişirilmiş elma, armut ayva gibi meyveler.

Posul,

Kahramanmaraş iline özgü, sarımsaklı yenilen yuvarlak bulgur köftesi.

Takalak,

Kıyma (750 gram) malzemelerle(1 baş soğan, 2 diş sarımsak, 100 gram pirinç, tuz, kimyon, karabiber, pul biber vs..) yoğrulup yuvarlak köfteler haline getirilir. Tepsiyle 15 dakika fırına verilir. Köfteler tuz ve az sıvı miktarda sıvı yağ katılmış kaynar suya atılıp pişirilir. Daha sonra sudan alınan köftelerin üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis yapılır.Tropikal bölgelerde kullanılan bir tür büyük bıçak.


Maçete,


Kalın ağızlı, küt uçlu, kısa kabzalı ve savurarak kullanılan büyük bıçak.
Sık ormanlık bölgelerde yol açmaya yarayan pala.

Avustralya' nın Queensland bölgesine özgü yok olmuş bir aborjin dili...

Takalak,
Takalak (Tagalaka) 
Queensland'ın zayıf bir şekilde kanıtlanmış, soyu tükenmiş bir Avustralya Aborijin dilidir.
Avustralya' nın Queensland bölgesine özgü yok olmuş bir aborjin dili.
Aborjinler kısaca Avustralya yerlileridir. Aborjinlerin yazı dilleri yoktur. Yazının beyni tembelleştirdiğini söyleyen Aborjinler, şarkılarla ve ezberlerle tarihini günümüze kadar korumuştur.


Simge, Rumuz...

Remiz, Remz, (İşaretle anlatmak).
Arma,
Logo,

Derinin yağ bezi ve ter bezi salgılarının anormal artışı ...

Sebore, 
(İng. seborrhea). 
Seboreik,  
Psoriasis,
Yağ bezlerinin aşırı derecede salgı yapması veya normal dışı deri yağı akışıyla belirgin deri bozukluğu. Deri yüzeyinin bir yağ tabakasıyla kaplanması, kepeklenmesi, kabuklanması ve pullanmasıyla belirgindir.


Hormonal dengesizlikler, iç ve dış parazitizm, dermatofitozis, aşırı duyarlılık reaksiyonları, lipit metabolizma bozuklukları, diyet yetersizlikleri ve çevresel etkilerden kaynaklanır ve ikincil olarak biçimlenir.

Sebore dermatitinin özelliği, yağlı kabuklanma (pul pul deri) ve cildin bir ölçüde kızarmış görünümüdür. Bu belirtiler özellikle burnun aşağı kısımlarının yanlarında, üst köprü kısmının yukarısında ve göğüs kemiği (sternumun üstünde) görülür. Göğüslerin altında, jenital bölgelerdeki deri kıvrımlarının arasında ve şişman kimselerde göbek çevresinde de olur.

Argoda yasa, yol, yöntem anlamında bir sözcük.

Zagon,
Racon,
Yordam,

Türk halklarının müziklerinde kullanılan bir tür nefesli çalgı,


Balaban,
Duduk,

Bir görüntü, yaşantı yada davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle gözönünde canlandırıp dile getirme.

Alegori,


Çit, Perde.

Ör,
Çeper,
Barı,

Arap şiirinde kasidenin en güzel beyiti.

Ukr,

Ukrayna' da bir kent.


Kiev -Başkent

Akyar (Sevastopol),
Bahçesaray,
Canköy,
Donetsk, Dnepropetrovsk,
Kefe (Feodosiya), Kerç, Kharkov,
Kezlev (Yevpatoriya),
L'vov,
Odessa,
Simperofol,
Yalta,
Zaporozhie,

Argoda azarlama, paylama anlamında bir sözcük,

Alabanda,
Fırçalama,
Fırça atma,
Fırça çekme,
Çıkışmak,

Kimi Afrika kabilelerinde krala verilen ad...Kabaka,
Kasuka,

Bakma, Seyir,..

Nezare, Nezaret,


Nazar kelimesinden, Bakmak, seyir, bakış.
Nazırlık etmek. Göz etmek.
Tenezzüh.
Reislik.
Vekillik, nazırlık, bakanlık.

Karaman' ın Taşkale beldesinde, dik bir kaya kütlesine kat kat odacıklar biçiminde oyulmuş mağaralara verilen ad.

Manazan,
Manazan Mağaraları Karaman'ın doğusunda (Karaman'a 40 km.) Yeşildere ile Taşkale Kasabaları arasındaki vadinin kuzey yamaçlarında; Bizans döneminde yapılmış; killi kireç taşı içine oyulmuş, beş katlı toplu meskenler halindedir. Katlar giriş, kum kale. at meydanı ve ölüler meydanı olarak adlandırılmışlardır.

Her katın ortasında büyük galeriler ve bu galerilere açılan odalar bulunmaktadır. Katlar arasında çıkış, karşılıklı el ve ayak tutunma yerleri oyulmuş olan, dik oyma bacalarla sağlanmıştır. Yine killi kireç taşına oyulmuş, bir de şapel bulunmaktadır. Alttaki bölümde, bir çok mezar odası ve son katta, birçok ceset parçası bulunmaktadır. Buradan çıkan ve çürümeden korunarak günümüze ulaşan bir ceset, Karaman Müzesi'nde sergilenmektedir. Arazi yapısı olan killi kireç taşının, sabit ısı tutmasından ve hava içerisinde nem olmadığından, organik maddeler uzun süre bozulmadan kalabilmektedir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca' nın bir şiir kitabı,


Asu,

Fazıl Hünü Dağlarca, (1914-2008) ünlü Türk şairidir.
Eserleri;

 • Aç Yazı (1951)
 • Açıl Susam Açıl (1967)
 • Anıtkabir (1953)
 • Arka Üstü (1974)
 • Asu (1955)
 • Aylam (1962)
 • Bağımsızlık Savaşı-İzmir Yollarında (1973)
 • Bağımsızlık Savaşı-Sakarya Kıyıları (1973)
 • Bağımsızlık Savaşı-30 Ağustos (1973)
 • Balinayla Mandalina (1977)
 • Batı Acısı (1958)
 • Cezayir Türküsü (1961)
 • Cinoğlan (1981)
 • Çakırın Destanı (1945)
 • Çanakkale Destanı (1965)
 • Çıplak (1981)
 • Çocuk ve Allah (1940)
 • Çukurova Koçaklaması (1979)
 • Daha (1943)
 • Delice Böcek (1957)
 • Dışardan Gazel (1965)
 • Dildeki Bilgisayar (1992)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1973)
 • Dişiboy (1985)
 • Göz Masalı (1979)
 • Güneş Doğduran (1981)
 • Haliç (1972)
 • Havaya Çizilen Dünya (1935)
 • Haydi (1968)
 • Hin ile Hincik (1981)
 • Hiroşima (1970)
 • Hollandalı Dörtlükler (1977)
 • Hoo'lar (1960)
 • Horoz (1977)
 • İlk Yapıtla 50 Yıl Sonrakiler (1985)
 • İstanbul- Fetih Destanı (1953)
 • İstiklâl Savaşı-İnönüler (1951)
 • İstiklâl Savaşı-Samsun'dan Ankara'ya (1951)
 • Kazmalama (1965)
 • Kınalı Kuzu Ağıdı (1972)
 • Koşan Ayılar Ülkesi (1982)
 • Kubilay Destanı (1968)
 • Kuş Ayak (1971)
 • 19 Mayıs Destanı (1969)
 • Özgürlük Alanı (1960)
 • Nötron Bombası (1981)
 • Şeker Yiyen Resimler (1980)
 • Sivaslı Karınca (1951)
 • Takma Yaşamalar Çağı (1986)
 • Taşdevri (1945)
 • Toprak Ana (1950)
 • Türk Olmak (1963)
 • Uzaklarla Giyinmek (1990)
 • Üç Şehitler Destanı (1949)
 • Vietnam Savaşımız (1966)
 • Yanık Çocuklar Koçaklaması (1976)
 • Yaramaz Sözcükler (1979)
 • Yazıları Seven ayı (1978)
 • Yedi Memetler (1964)
 • Yeryağ (1965)
 • Yeryüzü Çocukları (1974)
 • Yunus Emre'de Olmak (1981)

Sarp bölgede kurulmuş Kafkas Dağ köylerine verilen ad...

Aul,

Kazaklarda Dombra eşliğinde söylenen türkü...


Eng,
Enk,
Eng,


Gizli yer, köşe, bucak.

Tun,

Kırık çanak çömleği yapıştırmaya yarayan yumurta akı, kireç, süt ve pamuk karışımı...

Sep,
Kırık çanak çömleği yapıştırmaya yarayan yumurta akı, kireç, süt, pamuk karışımı.

Kuzey Buz denizi' ni araştırmak için yapılmış Norveç gemisi...


Fram,

Norveçli kaşif Fridtjof Nansen' in gemisi.
Fridtjof Nansen, 16 Nisan 1861 - 13 Mayıs 1930 tarihleri arasında yaşamış, o zamanki adı Christiania olan Oslo doğumlu ünlü gezgin, bilimadamı ve diplomat. Milletler Cemiyeti'ndeki çalışmaları ile 1922'de Nobel Barış Ödülü'nü almıştır. Büyük bir çoğunluk tarafından Norveç tarihindeki en önemli şahsiyetlerden biri sayılır.

Fram ile çıktığı Kuzey Kutbu yönündeki keşif gezilerinde büyük bir başarı kazandı. Sonraları başarılı bir zoolog ve okyanusbilimci haline geldi; nöron teorisinin öncülerinden biri oldu.

Derlediği masal, destan ve halk öykülerini özgün bir anlatımla yeniden kaleme aldığı yapıtlarıyla tanınmış bir bilimcimiz, yazarımız...

Eflatun Cem Güney,
( d.1896, Malatya - ö.1981 ) 
Türk Halk Edebiyatı araştırmacısı ve Yazar.


Eserleri;
 • Dertli Kaval
 • En Güzel Türk Masalları
 • Halk Türküleri
 • Bir Varmış Bir Yokmuş
 • Nasrettin Hoca Fıkraları
 • Evvel Zaman İçinde
 • Dede Korkut Masalları
 • Gökten Uç Elma Düştü
 • Az Gittim Uz Gittim
 • Açıl Sofram Açıl

Antalya ilinde, yarıklarında çıkan doğalgazın sürekli yanarak ilk çağlarda "Kimera" adlı canavarın nefesi olduğuna inanılan yöre,


Yanartaş,
Poseidon,

Hitit kentleri, Antik...


Hattuşaş,
Alacahöyük,
Alişar Höyüğü,

Ankuwa
Arinna,
Arslantepe(Malatya),
Kummanni(Kutsal kent), Kayseri
Maraşsatiya(Kayalıpınar)
Nesa-Kültepe (Hititlerin ilk şehri)
Sarissa(Sivas)
Taviniya(Yozgat),
Zalpa(Gaziantep),

Mersin' deki Göksu ırmağı üzerinde kurulu tarihi bir köprü.

Gravga Köprüsü,

Paşa Köprüsü,
Vicne Köprüsü,

Üzeri kırmızı parafinle kaplı Hollanda peyniri,


Edam-Felemenk gravyeri,

İyi bir Edam peyniri (inek sütünden üretilir) ortasından kesilince her tarafında eşit büyüklükte küçük küçük gözler görülmeli, elle yoklanınca yumuşaklığı hissedilmeli, parmak arasında ezilmelidir.

Fırında kurutulmuş armut,

Fırıç,
Furuç,
Furunç,
Böremüt,
Takalak,

Hiç doğurmamış kadın ...

Nulipar,
İngilizce, nullipara, nulliparous.
Fransızca, nullipare.
Hiç doğurmamış kadın.
Daha önce hiç doğurmamış kadın.
Hiç çocuk doğurmamış kadın.
Hiç doğum yapmamış dişi.
Kısır.

Bodrum ilçesinde turistik bir ada...


Kara Ada,
Kargı Adası,
Köçek Adası,

Sanayi, endüstri,

Uran,
İşleyim,

Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.


Fanfar,

 


Bakır üflemeli çalgılar;
 1. Korno (Corno / Hörn / Horn)
 2. Trompet (Tromba / Trumpette / Trumpet)
 3. Trombon (Trombone / Posaune / Trombone)
 4. Tuba (Tuba / Tuba / Tuba)

İste kurutulmuş ringa balığı.


Friga,

Tatlı sularda yaşayan bir tür Ringa Balığı,


Filisa,
Haring,

Bir firmanın çok çeşitli mallar üreten kuruluşlarla birleşerek ya da bunların denetimini ele geçirerek büyümesi ve genişlemesi

Konglemera,
Conglomerate

Dinsel ve büyüsel amaçla insan eti yeme geleneği, yamyamlık.


Yamyamlık,
Antropofaji,
Kanibalizm-Kannibalizm,
Cannibalisme,


Bugün Güney Amerika'da, ormanların içinde yaşayan ve sayıları hızla azalan Guayaki (Paraguay) ve Yanomami (Venezuela) Yerlileri arasında yamyamlık geleneği hala uygulanmaktadır.

Atların ağzına takılan kantarma türlerinden biri.

Badem,
Çubuklu,
Pelem,
Pony,
Plastik, Dönerli,
Bakır,
Lastik,
Lastikli,
İçi boş,
Delikli,

Azılı atları zaptetmek için dillerini bastıracak biçimde yapılmış demir araç.


Kantarma,

Ermeni mutfağına özgü yemek ve tatlılar,..

Akabi Yaya Böreği(Kocagörmez),
Cizleme, Çılbır,
Çullama, tavuk eti, iç pilav ve yufkayla hazırlanır.
Havidz, fırınlanmış sütlü un helvası.
Topik, Patates, nohut, soğan, tahin, şeker, tarçın, karabiber, yenibahar, kuruüzüm, fıstık.
Uskumru Dolması,
Dalak
dolması,
Fasulye Pilakisi,
Kayısılı Pilav-Bademli Pilav,
Fava, kuru iç bakla, soğan, dereotu.
Jam kapısı, muhallebi gibi sütlü bir tatlı.(Ermenice “Jam” kilise demek, "Kilise kapısı").
Lavaş, Ermeni ekmeği, tonir(büyük fırın)' lerde pişirilir.
Petaluda, Bir Hamur yemeği.
Fırında Palamut,
Patates Salatası,
Ciğer Bohçası,
Fasulye Paçası,
Midye Dolması, Midye Salması,MidyePilakisi, Midye Tavası,
Patlıcan Kızartması, Piliçli Patlıcan,
Pintikarı
Böreği,
Kuzu Kapama,

Ermeni Tatlısı, fırınlanmış sütlü un helvası.Havidz,

Karpuz Çeşidi

Karpuz: (Harbuz / Citrullus vulgaris / Watermelon / Pasteque / Wassermelone)

Çeşitleri:


Alacalı,
Beyaz (Beyaz kış),
Crimson sweet,
Crimson Wonder,
Diyarbakır,
Ferik,
Gülle,
Kadınbudu,
Pembe, Picama,
Shimal F1-Sugar Baby-Sürme,
Siyah (Kara Kış)-Kara karpuz,
Tuzla F1
Vasinkton,
Yeni dünya ,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ