Ortaçağda Latin Devletlerinin hafif süvari birliklerine verilen ad...

Ban,
Türkopol
(turcopoles, turcoples, turcopoli,turcopoliers) ,


Ortaçağda, 12. ve 13. yy.' larda Türk asıllı bir Bizans askerinden oluşmuş bir haçlı süvari birliğidir. Haçlı ordularına yol açmak için en önde gitmişler ve haçlıları Ortadoğu'ya sokmuşlardır. Haçlı ordularının yenilgisinden sonra büyük çoğunluğu Malta,Rodos,Girit ve benzeri yerlere kaçmışlardır.


I. Haçlı Seferi (1096-1099) Papa II. Urban ve Piyer Lermit'in çabalarıyla Avrupa'da kalabalık bir ordu hazırlanmıştı.


II. Haçlı Seferi (1147-1149) Kudüs Krallığı Papa'dan yardım istedi. Papa'nın çağrısı ile Alman İmparatoru III. Konrad ile Fransa Kralı VII. Lui, ayrı yollardan Anadolu üzerine sefere çıktılar.


III. Haçlı Seferi (1189-1192) Alman İmparatoru Frederik Barbaros, Fransa Kralı Filip Ogüst ve İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişar komutası altındaki yeni Haçlı orduları harekete geçtiler.

IV .Haçlı Seferi (1204)
Papa'nın muhalefetine rağmen İstanbul'a gelen Haçlılar, tahttan indirilen İzak ve oğlu Aleksi'yi imparator ilan ettiler ve İstanbul'u yağmaladılar. İstanbul halkının ayaklanarak imparatoru ve oğlunu öldürmesi üzerine Haçlılar, İstanbul'u işgal ederek Latin İmparatorluğu'nu kurdular (1204).


V. Haçlı Seferi (1228) Papa'nın çağrısı üzerine Alman imparatoru II. Frederik, deniz yolu ile Akka'ya geldi (1228).

VI. Haçlı Seferi (1248)
Kudüs, tekrar Türklerin eline geçince, Papa yeniden Hıristiyanları sefere çağırdı. Sadece Fransa Kralı Sen Lui sefere çıktı.

VII. Haçlı Seferi (1270)
Fransa Kralı Sen Lui, kardeşinin kışkırtmalarıyla son Haçlı Seferi'ne çıktı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ