Ormanın en iyi biçimde işletilmesi ve değerlendirilmesi için uygulanacak kuralların tümü...

Amenajman,

Amenajman, ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için ormancılık faaliyetlerinin (biyolojik, ekonomik, teknik ve sosyal) tümüne ve ormanlardan daha fazla nasıl verim alırız sorusuna yanıt arayan bilim dalı.

Orman Amenajmanının Dünya gündemine girmesi 17. yüzyılda olmuştur. İlk orman amenajman planı, 1696 yılında İsviçre’de yapılmıştır. Süreklilik ilkesinin orman amenajmanında yer alması 1713’de gerçekleşmiştir. Ormanların düzene sokulması 1759’daki orman amenajmanında kabul görmüştür.

Osmanlı İmparatorluğunda ormancılık 1857’de başlamıştır. Ormancılığı kurmaya çalışan Fransız ormancı M. Simon, Çanakkale civarındaki devlet ormanlarının haritasını ve amenajman planlarını yapmıştır. Orman amenajmanının 1880 yılından sonra eğitim-öğretim programlarında yer aldığı görülmüştür. 1917 yılında çıkarılan amenajman kanunu ve 1924 yılındaki amenajman mühendisi ünvanları bu gelişmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. 1934 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesinde Orman Politikası ve Amenajman Enstitüsü kurulmuştur. Orman Amenajmanı bilgisinin temeli Prof. Dr. Mahzar DİKER tarafından atılmıştır. 1961 yılında yürürlüğe giren 115 sayılı Üniversiteler Kanununda Enstitü deyimi kaldırılmış ve Kürsü kullanılmıştır. 1964 yılında ise Orman Amenajmanı Kürsüsü Ormancılık Politikası Kürsüsünden ayrılmıştır. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’ne bağlı Orman Amenajmanı Kürsüsü kurulmuştur.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı Orman Amenajmanı’ndan ayrılmıştır. Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’nın bugünkü gelişimini başlatan Prof. Dr. İsmail ERASLAN’dır. 1940’lı yıllardan sonra o’nun İstanbul’da yürüttüğü çalışmaları Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Burhan SOYKAN gerçekleştirmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü, Orman amenajman yönetmeliği;
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar ve hususi ormanların envanterlerinin yapılması, amenajman planlarının düzenlenmesi, yenilenmesi, ara yoklamasının yapılması, uygulanması, plan değişikliği, denetlemenin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik, Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar ve hususi ormanların envanterlerinin yapılması, amenajman planlarının düzenlenmesi, yenilenmesi, ara yoklamasının yapılması, uygulanması, plan değişikliği, denetlemenin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ülkemiz ormanlarının Amenajman Planları 1981 yılında yapılmış olup 1990 yılında sona ermiştir. Dört seri halinde planlanan ve 1992 - 2001 yıllarını kapsayan Amenajman Planları Ekim 1992 tarihinde yeniden uygulanmaya başlanmıştır. 27 Haziran 1995 deki Girne büyük orman yangınından sonra değişiklikler tespit edilerek bu planların yeniden revizesi yapılmıştır. 2001 yılında sona eren Amenajman Planlarının yeniden yenilenmesi için 2002 yılının Ekim ayından itibaren çalışmaların başlatımlasına yönelik karar alınmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ