Orman...

Bişe, Meşelik, Koru,

Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikro organizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistem. Ormanlar kendiliğinden oluştuğu gibi insan eliyle de oluşabilir. Ormanın küçüğüne, ağaçların seyrek olduğu yerlere koru denir. Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Hayvanların barındığı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır.

Ormanlarda sayısız ağaç ve bitkiler bulunmaktadır.

Kayın (Fagus), Meşe (Quercus), Akçaağaç (Acer), Ihlamur (Tilia), Karaağaç (Ulmus), Gürgen (Carpinus), Huş (Betula), Kestane (Castanea), Ceviz (Juglans) , Carya, Çam, Ladin, Kavak, Köknar, Sedir, Katran, Arakorya, Andız, Ardıç, Şemsiye Lariks(melez), Mazı, Mersin, Koca yemiş, Sandal, Funda, Sumak, Filarya, Sakız, Zakkum, Laden, Katırtırnağı, Ardıç, Ilgın, Keçiboynuzu, Defne (Laurus nobilis), Yabani zeytin (Olea europaea), Mantar meşesi (Quercus suber), Pırnal meşe (Quercus ilex), Kermes meşesi (Quercus coccifera), Eucalyptus, Servi (Cupressus sempervirens), Fıstık çamı (Pinus pinea), Kızılçam (Pinus brutia), Halep çamı başlıcalarıdır.

İnsanoğlu her zaman ağaca ve ağaçtan oluşan mamullere ihtiyaç duymuştur. Ormanlar, ağaçlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını (erozyonu) önler, selleri durdurur. Ormanlar yörenin iklimim etkiler, yağmur yağmasını sağlar. Sıcakları, şiddetli soğukları önler. Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır.

Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. 21 Mart Dünya Orman Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ